Grupa II  4 - latki „Prosiaczki”


 W grupie "Prosiaczki" wszyscy chętnie uczęszczają do przedszkola. Dzieci z tej grupy są żywe, energiczne, uwielbiają zabawy ruchowe, konstrukcyjne i manipulacyjne. Chętnie zdobywają nowe doświadczenia podczas zabaw i eksperymentowania. O czystość w sali dba nasza miła pani Ewa


prosiaczki\index.html


mgr Edyta Grzesiak

Pracownik do prac lekkich: Ewa Popis