Grupa II  3-4  latki „Prosiaczki”


 W grupie "Prosiaczki" wszyscy chętnie uczęszczają do przedszkola. Dzieci z tej grupy są żywe, energiczne, uwielbiają zabawy ruchowe, konstrukcyjne i manipulacyjne. Chętnie zdobywają nowe doświadczenia podczas zabaw i eksperymentowania. O czystość w sali dba nasza miła pani Kasia


prosiaczki\index.html


mgr Ewa Domańska

                                            Danuta Perestaj

Pracownik do prac lekkich: Katarzyna Piekaś