Do naszych tradycji należy :

 • Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla dzieci 3 letnich i ich rodziców w miesiącu maju i czerwcu, mających na celu złagodzenie stresu związanego z przekroczeniem przez dziecko progu przedszkola  w nowym roku szkolnym.

 • Aktywne uczestnictwo w akcjach : ,, Sprzątanie Świata” i ,, Dni Ziemi”- przemarsz ulicami miasta barwnym korowodem z hasłami ekologicznymi, przekazanie przez dzieci apelu  ekologicznego  podczas spotkania z Burmistrzem Krasnegostawu w Urzędzie Miasta.

 • Obchody Dni Patrona- uroczyste pasowanie dzieci na przyjaciół Kubusia Puchatka.

 • Organizowanie uroczystych spotkań wigilijnych z rodzicami w poszczególnych grupach wiekowych.

 • Redagowanie i wydawanie dla rodziców gazetki przedszkolnej ,,Przedszkolna Gratka Kubusia Puchatka”, w której zamieszczamy informacje z życia placówki.

 • Organizowanie świątecznych i bardzo miłych spotkań z okazji Dnia Babci i Dziadka: prezentacja przez dzieci montaży słowno- muzycznych, słodki poczęstunek.

 • Organizowanie spotkań z twórcami ludowymi podczas których prezentowane są dzieciom sposoby wykonania palm wielkanocnych, pisanek, wycinanek, stroików, bibułkowych kwiatów, ozdób choinkowych.

 • Organizowanie spotkań z okazji Dnia Kobiet, w trakcie których zaproszone mamy prezentują dzieciom swoje zawody.

 • Organizowanie dla dzieci 6- letnich uczęszczających do miejskich przedszkoli konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej.

 • Wspólne z rodzicami i starszym rodzeństwem zabawy ruchowe, rysowanie, śpiewanie i grillowanie podczas festynu rodzinnego w ogrodzie przedszkolnym.

 • Poznawanie najbliższego otoczenia społeczno- przyrodniczego poprzez spacery i wycieczki do parku, sadu, ogrodu, na łąkę, na chmielnik, do młyna, sklepów, piekarni itp.

 • Organizację wycieczek autokarowych do lasu, ZOO w Zamościu, Skansenu Wsi Lubelskiej, Poleskiego Parku Narodowego.

 • Wykonywanie przez dzieci 6- letnie kosza chmielowego z okazji obchodów Chmielaków, który stanowi dekorację sali sejmikowej Urzędu Miasta.

 • Organizowanie spotkań z leśnikiem, które są dla dzieci źródłem wielu ciekawych informacji o jego pracy, o zwierzętach i roślinach występujących w lesie.